Templomok
Intézmények

HIVATALI NYITVATARTÁS:

Munkanapokon:
9.00-13.00 óráig

Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány

5700 Gyula Harruckern tér 1.

Adóazonosító szám:
18377408-2-04

Elszámolási betétszámla:
10402623-26212452

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Apor Boldog Vilmos

Született: Segesvár, 1892. február 29.

Pappá szentelése: Nagyvárad, 1915. aug. 24.

Káplán: Gyula, 1915-1917 Szemináriumi prefektus: Nagyvárad,

1917-1918 Plébános: Gyula, 1918-1941

Püspökké szentelése: Gyula, 1941. febr.24.

Vértanú halála: Győr, 1945. ápr.2. Boldoggá avatta: II. János Pál pápa 1997. november 9.

 

 

 

 

Ima Apor boldog Vilmos szentté avatásáért

Ima Apor boldog Vilmos szentté avatásáért
Mindenható Örök Isten!
A te szolgád, Boldog Vilmos püspök,
életében szeretettel hajolt le a szegényekhez.
Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében.
Életének hősies feláldozásával megvédte
a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől,
és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját.
Kérünk, Istenünk, add, hogy hathatós közbenjárására
legyünk mi is élő tagjai egyházunknak,
az igazság védelmében bátran kiálljunk,
embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük.
Dicsőítsd meg, Istenünk,
Boldog Vilmos püspök szolgádat azzal,
hogy őt a szentek társaságában tisztelhessük,
és egykor az ő közbenjárására mi is eljussunk országodba,
ahol élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

( A kereszt erősíti a gyengét és szelídíti az erőset. )

Ima Apor boldog Vilmos püspökhöz

cimerBoldog Vilmos püspök földi életedben szeretettel hajoltál le a rászorulókhoz és segítettél rajtuk.
Bátran kiálltál az igazságtalanság áldozatainak védelmében, életed hősies feláldozásával védted meg a rád bízottakat és ezzel kiérdemelted a vértanúság koronáját.
Bizalommal kérjük közbenjárásodat Istennél adja meg számunkra is a lelki erő és hűség kegyelmét, hogy hitünkben bátran kitartsunk, keresztény életünkkel pedig Krisztus tanúi legyünk az emberek között, egyházunk és hazánk megújulását munkálva küzdjünk az igazságtalanság minden formája ellen.
Forduljunk szeretettel a gyengék és rászorulók felé és majd Veled együtt részesedjünk
a boldog szinelátásában Istennek, aki él és uralkodik mindörökké. Amen.