Templomok
Intézmények

HIVATALI NYITVATARTÁS:

Munkanapokon:
9.00-13.00 óráig

Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány

5700 Gyula Harruckern tér 1.

Adóazonosító szám:
18377408-2-04

Elszámolási betétszámla:
10402623-26212452

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Plébánosok, káplánok

Gyulai plébánosok

1715-1732 - Kováts Pál
1732-1738 - Ravusz István
1739-1748 - Ruthéni János-kerületi esperes
1748-1761 - Urbánovits András-kerületi esperes
1761-1778 - Józsa Xavér Ferenc-tb. kanonok
1778-1798 - Hidassy Jakab-kerületi esperes, tb. kanonok
1799-1817 - Spiegel Ignác-kerületi esperes
1817-1822 - Braun József-kerületi esperes
1823-1831 - Bitskoss János-kerületi esperes
1831-1839 - Fejes József-szentszéki ülnök, tb. kanonok
1839-1863 - Rázel József-szentszéki ülnök, c. thoubi prépost
1863-1873 - Neumann József-szentszéki ülnök, kerületi esp., c. bulchi apát
1873-1894 - Göndöcs Benedek-szentszéki ülnök, c. pusztaszeri apát
1894-1906 - Gróh Ferenc-szentszéki ülnök, c. majki prépost
1906-1918 - dr. Lindenberger János-kerületi esperes, c. rudinai a

1918-1941 - dr. báró APOR VILMOS-szentszéki bíró és zsinati vizsgáztató,c. csolti apát, a Máltai Lovagrend konventuális káplánja, győri püspöké szentelve Gyula, 1941. február 24. Vértanúsága Győr, 1945. április 2. Boldoggá avatta II. János Pál pápa 1997. november 9-én Rómában

1941-1956 - Glacz Mihály-pápai kamarás, c. gyulamonostori apát
1957-1980 - dr. Rózsa Jenő-kerületi esperes, c. gyulamonostori apát
1980-1990 - Bielek Gábor-c. gyulamonostori apát, püspöki tanácsos
1990-1994 - Réthy István-c. tordai apát, püspöki tanácsos
1994-2007 - Kovács József-szentszéki bíró, kanonok, kerületi esperes
2007-          - Kovács Péter-pápai káplán, kerületi esperes, békési-püspöki helynök

Magyar káplánok

1742-58 Hüeber Antal várkáplán minorita szerzetes
1765-75 Mayr József
1787-89 Kovács József
1789-91 Hunyadi Imre
1795- Gráczay Imre
1795-96 Kelemen András
1796-97 Mikovinyi József
1797-98 Siposs János
1798-99 Kovács Ferenc
1799-1802 Bocskor István
XIX.sz. Giebling Sarkender, Horváth Rafael, Bergmann Vince kapucinus
1802-04 Rendek István
1804-10 Grócz János
1810-12 Molnár József
1812-16 Ágoston János
1816-17 Elhalst József
1817-20 Csomák Emmanuel
1820-21 Jankovich Imre
1821-22 Salamon Ádám
1822-23 Pál János
1823-24 Kubovics Antal
1824-26 Dombi Márton
1826-28 Kovács János
1828-31 Zakkar János
1831-34 Léhner Mihály
1834-36 Ricter Mihály
1836-37 Belcsug Zachariás
1837-38 Frint Mihály
1838-39 Dániel Imre
1839-44 Horner Jakab
1843-44 Schiefner Ede diakónus
1844-46 Kemény Ignác
1844-46 Orbán József
1846-49 Szikszay József
1846-51 Mikó Mihály
1851-57 Békéssy Sándor
1857-58 Mahovics János
1858-61 Szauer Alajos
1861-63 ifj. Rázel József
1862-63 Stamel Ferenc
1863-64 Ujváry Benedek
1863-65 Dionisius Dezső
1865-68 Frusza Lajos
1867-68 Nábráczky Sándor
1968-71 Csaponyi Ignác
1868- Szilágyi Rezső
1868-74 Grócz Béla
1871-78 Apostol Ubald
1874- Lahner Ignác
1878-80 Dinya János
1880-81 Vörös Bonaventura kapucinus
1882-83 Hóza János
1883-84 Szebony Gyula
1884-85 Serly Béla
1884-87 Makucz Ernő
1885-89 Kozma Gusztáv
1887- Léki Kornél
1887-89 Szentkirályi Zoltán
1889-91 Szabó Sándor
1890-91 Krisztik János
1891-93 Csicsay Alajos
1891-94 Kovács Márk
1893-94 Kovács József
1894-95 Eszes Béla
1894-95 Gál István
1895-96 Széles Elek
1895-1900 Szabó István  

1896-1900 Brösztel Lajos
1900-07 Bogdánffy Géza
1900-02 Kovács Rezső
1902-03 dr. Lestyán Endre
1903-09 Kovács Márton
1907-10 Konics Gusztáv
1909- Kendrella Kálmán
1910-11 Krajcsik György
1910- Ferdányi Kálmán
1910-11 Ambrus Tibor
1911-13 Mártonffy Ernő
1911-14 Géczy József
1913-14 Fontos János
1914-17 Baumgartner Endre
1914-15 Kocska József
1915- Riegel Géza
1915-17 Dr.báró Apor Vilmos 1941-től győri püspök
1917-18 Csernus Mihály
1917-19 Riegel Géza
1918-27 Szabados Antal
1919-26 Takácsy Dénes
1921- Hoszpodár Balázs
1926-28 dr. Rózsa Jenő
1926-27 Mányi Sándor
1927-29 Pflaum József
1927-28, 1930. 1933-34 Dávid Béla
1929-31 Borbás Pál
1928-39 Iványi György
1930-33 Holecz (Radnai) János
1931-42 Farkas István
1928-29 Süle József
1929-30 Welebil Walter
1934-38 Szvetits Viktor
1938-41 Felföldi Béla
1939-45 Szuromi András
1942-46 Tinkó István
1941-44 dr. Kiss László
1946-53 Czilli István
1946- dr. Hosszú László
1950-54 Arató György
1950-60 dr. Tóth Ferenc
1954-70 Kovrig Gyula
1956-57 Márky Antal
1961- Sulik János
1961- Juhász József
1964-73 Kovács Andor
1973-75 Kurilla Béla
1975-78 Tölgyes Tibor
1978-81 Bajnai (Bajusz) István
1981-83 Fodor Imre
1983-85 Kretovits László
1985-87 Juhász János
1987-89 Dénes Zoltán
1989- Kovács József
1989-90 dr. Kardos Mihály
1990-94 Németh László
1994-96 Veréb László
1996-97 Vargyas Emil
1997-98 Fitz Gábor
1998-2000 Salamon László
2000-01 Gruber László
2001-02 Czingulszky Zsolt
2002-04 Joó Balázs
2004-05 Nagy Róbert
2005-06 Topsi Bálint
2006-07 Kövesdy Zsolt
2007-08 Fazakas Attila
2008-09 Cibian Miklós
2009-    Andrási Elemér
2010-2011 Negyela Zoltán
2011-2012 Jakab Zoltán
2012-2013 Köllő Sándor
2013-2014 Fazakas Levente
2014- Máté János

Németvárosi káplánok

1730-39 Ruthéni János
1739-42 Hinorányi Béla szerzetes
1742-45 Placzer Ferenc szerzetes
1745-50 Gorliczky Simon szerzetes                      
1750-56 Tanner Ferenc
1756-61 Jedlicska Antal
1761-70 Hell Ferenc
1770-75 Lányi János
1775-77 Szaur Pál
1777-79 Laufenbach Ignác
1779-82 Siposs István
1782-88 Thezarovics Gábor
1788-89 Prorok András
1789-91 Spiegel Ignác
1791-94 Zattukal Imre
1794-95 Galgóczy Pál
1795-97 Novák Péter
1797-98 Málik Péter
1798-1800 Folikusházy Antal
1800-02 Kricsfalusi Ferenc
1802-04 Tágen János
1804-05 Kötteles Ferenc
1805-10 Rózsa Ferenc
1810-13 Kőnig Ferenc
1813-17 Balázs János
1817-23 Szedelényi József
1823-25 Nemnzer János
1825-26 Amánt József
1826-30 Kornhoffer Lipót
1930-34 id. Rázel József
1834-36 Léhner Mihály
1836-37 Richter Mihály
1837-43 Neumann József
1843-44 Grieszhaber Mátyás
1844-52 Schiefner Ede
1852-54 Aizele János
1854-56 Zsugán Ferenc
1856-61 Németh József
1861-63 Szauer Alajos
1863-68 Lindenmayer Károly
1868-71 Nábráczky Sándor
1871-81 Csaponyi Ignác
1881-83 Foltin Imre
1883-84 Ács János
1884-90 Richter Jenő
1890-91 Koós György
1891-94 Bárár Gyula
1894- .....Badalik Illés capuc.
1894-95 Mándoky Sándor
1895-1904 Bartoss Ferenc
1906-11 Rácz Pál
1904-06 Ruszka A. Zoltán
1906-.... Dérczy István
1911-14 Betuker Tivadar
1914-18 Kresznerics A. Gyula
1918-27 Steib János
1927-31 Valcsák Ágoston
1931-..... Welebil Valter
1931-36 dr. Szabó János
1936-42 Welebil Valter
1942-50 Korompai János
1948-50 P. Mohos Gábor O.P.
1948-50 P. Tóth Mihály O.P.
1948-50 P. Kovács Tádé O.P.
1950-51 P. Sall Sz. László O.F.M.
1950-51 P. Farkas J. Imre O.F.M.
1951-53 Cilli István
1953-57 Sófalvy Márton
1957-60 Gyulay Endre
1987-től Szeged-Csanádi püspök
1960-62 Tímár Mihály
1962-64 Réthy István
1964-66 Csapó László
1966-76 Kartal József
1976-81 Nagy József