Templomok
Intézmények

HIVATALI NYITVATARTÁS:

Munkanapokon:
9.00-13.00 óráig

Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány

5700 Gyula Harruckern tér 1.

Adóazonosító szám:
18377408-2-04

Elszámolási betétszámla:
10402623-26212452

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Plébánosok, káplánok

Gyulai plébánosok

1715-1732 Kováts Pál
1732-1738 Ravusz István
1739-1748 Ruthéni János - kerületi esperes
1748-1761 Urbánovits András -kerületi esperes
1761-1778 Józsa Xavér Ferenc - tb. kanonok
1778-1798 Hidassy Jakab - kerületi esperes, tb. kanonok
1799-1817 Spiegel Ignác - kerületi esperes
1817-1822 Braun József - kerületi esperes
1823-1831 Bitskoss János - kerületi esperes
1831-1839 Fejes József - szentszéki ülnök, tb. kanonok
1839-1863 Rázel József - c. thobuhi prépost, szentszéki ülnök
1863-1873 Neumann József - kerületi esperes, szentszéki ülnök, c.bulchi apát
1873-1894 Göndöcs Benedek - c. pusztaszeri apát, szentszéki ülnök
1894-1906 Gróh Ferenc - szentszéki ülnök, c. majki prépost
1906-1918 Dr. Lindenberger János - kerületi esperes, c. rudinai apát

1918-1941 Dr. br. APOR VILMOS - szentszéki bíró és zsinati vizsgáztató, c. csolti apát, a Máltai Lovagrend konventuális káplánja győri püspökké szentelve: Gyula, 1941. február 24. Vértanúsága: Győr, 1945. április 2.
Boldoggá avatta II. János Pál pápa 1997. november 9-én, Rómában.

1941-1956 Glacz Mihály - pápai kamarás, c. gyulamonostori apát
1957-1980 Dr. Rózsa Jenő - kerületi esperes, c. gyulamonostori apát
1980-1990 Bielek Gábor - püspöki tanácsos, c. gyulamonostori apát
1990-1994 Réthy István - püspöki tanácsos, c. tordai apát
1994-2007 Dr. Kovács József - szentszéki bíró, kanonok, esperes
2007- ........ Kovács Péter - pápai káplán, esperes, békési püspöki helynök

Magyar káplánok a XX-XXI. században

1900-1907 Bogdánffy Géza 1954-1970 Kovrig Gyula
1900-1902 Kovács Rezső 1956-1957 Márky Antal
1902-1903 Dr. Lestyán Endre 1961 Sulik János
1903-1909 Kovács Márton 1961 Juhász József
1907-1910 Konics Gusztáv 1964-1973 Kovács Andor
1909 Kendrella Kálmán 1973-1975 Kurilla Béla
1910-1911 Krajcsik György 1975-1978 Tölgyes Tibor
1910 Ferdányi Kálmán 1978-1981 Bajnai István
1910-1911 Ambrus Tibor 1981-1983 Fodor Imre
1911-1913 Mártonffy Ernő 1983-1985 Kretovits László
1911-1914 Géczy József 1985-1987 Juhász János
1913-1914 Fontos János 1987-1989 Dr. Dénes Zoltán
1914-1917 Baumgartner Endre 1989 Dr. Kovács József
1914-1915 Kocska József 1989-1990 Dr. Kardos Mihály
1915 Riegel Géza 1990-1994 Németh László
1915-1917 Dr. Báró Apor Vilmos (1941-től győri püspök) 1994-1996 Veréb László
1917-1918 Csernus Mihály 1996-1997 Vargyas Emil
1917-1919 Riegel Géza 1997-1998 Fitz Gábor
1918-1927 Szabados Antal 1998-2000 Salamon László
1919-1926 Takácsy Dénes 2000-2001 Dr. Gruber László
1921 Hoszpodár Balázs 2001-2002 Czingulszki Zsolt
1926-1928 Dr. Rózsa Jenő 2002-2004 Joó Balázs
1926-1927 Mányi Sándor 2004-2005 Nagy Róbert
1927-1929 Pflaum József 2005-2006 Topsi Bálint
1927-1928, 1930., 1933-1934 Dávid Béla 2006-2007 Kövesdy Zsolt
1929-1931 Borbás Pál 2007-2008 Fazakas Attila
1928-1939 Iványi György 2008-2009 Cibian Miklós
1930-1933 Holecz (Radnai) János 2009-2010 Andrási Elemér
1931-1942 Farkas István 2010-2011 Negyela Zoltán
1928-1929 Süle József 2011-2012 Jakab Zoltán
1929-1930 Welebil Walter 2012-2013 Köllő Sándor
1934-1938 Szvetics Viktor 2013-2014 Fazakas Levente
1938-1941 Felföldi Béla 2014-2015 Máté János
1939-1945 Szuromi András 2015-2016 Kiss Miklós
1942-1946 Tinkó István 2016-2020 Tracsek Oszkár
1941-1944 Dr. Kiss László 2020- Balogh Ottó
1946-1953 Czili István
1946 Dr. Hosszú László
1950-1954 Arató György
1950-1960 Dr. Tóth Ferenc

Magyar Káplánok a XVIII-XIX. században

1765-1775 Mayr József 1865-1868 Frusza Lajos
1787-1789 Kovács József 1867-1868 Nábráczky Sándor
1789-1791 Hunyadi Imre 1868-1871 Csaponyi Ignác
1795 Gráczay Imre 1868 Szilágyi Rezső
1795-1796 Kelemen András 1868-1874 Grócz Béla
1796-1797 Mikovinyi József 1871-1878 Apostol Ubald
1797-1798 Siposs János 1874 Lahner Ignác
1798-1799 Kovács Ferenc 1878-1880 Dinya János
1799-1802 Bocskor István 1742-1758 Hüeber Antal várkáplán minorita
1802-1804 Rendek István XIX. század  Giebling Sarkender, Horváth Rafael,
1804-1810 Grócz János Bergmann Vince kapucinus
1810-1812 Molnár József 1880-1881 Vörös Bonaventura kapucinus
1812-1816 Ágoston János 1881-1882 Leffelkolcz Gyula
1816-1817 Elhalst József 1882-1883 Hóza János
1817-1820 Csomák Emmanuel 1883-1884 Szebony Gyula
1820-1821 Jankovich Imre 1884-1885 Serly Béla
1821-1822 Salamon Ádám 1884-1887 Makucz Ernő
1822-1823 Pál János 1885-1889 Kozma Gusztáv
1823-1824 Kubovics Antal 1887 Léki Kornél
1824-1826 Dombi Márton 1887-1889 Szentkirályi Zoltán
1826-1828 Kovács János 1889-1891 Szabó Sándor
1828-1831 Zakkar János 1890-1891 Krisztik János
1831-1834 Léhner Mihály 1891-1893 Csicsay Alajos
1834-1836 Ricter Mihály 1891-1894 Kovács Márk
1836-1837 Belcsug Zachariás 1893-1894 Kovács József
1837-1838 Frint Mihály 1894-1895 Eszes Béla
1838-1839 Dániel Imre 1894-1895 Gál István
1839-1844 Horner Jakab 1895-1896 Széles Elek
1843-1844 Schiefner Ede diakónus 1895-1900 Szabó István
1844-1846 Kemény Ignác 1896-1900 Brösztel Lajos
1844-1846 Orbán József
1846-1849 Szikszay József
1846-1851 Mikó Mihály
1851-1857 Békéssy Sándor
1857-1858 Mahovics János
1858-1861 Szauer Alajos
1861-1863 ifj. Rázel József
1832-1863 Stamel Ferenc
1863-1864 Ujváry Benedek
1863-1865 Dionisius Dezső

Német Káplánok

1730-1739 Ruthéni János 1871-1881 Csaponyi Ignác
1739-1742 Hinorányi Béla szerzetes 1881-1883 Foltin Imre
1742-1745 Placzer Ferenc szerzetes 1883-1884 Ács János
1745-1750 Gorliczky Simon szerzetes 1884-1890 Richter Jenő
1750-1756 Tanner Ferenc 1890-1891 Koós György
1756-1761 Jedlicska Antal 1891-1894 Bárár Gyula
1761-1770 Hell Ferenc 1894 Badalik Illés kapucinus
1770-1775 Lányi János 1894-1895 Mándoky Sándor
1775-1777 Szaur Pál 1895-1904 Baross Ferenc
1777-1779 Laufenbach Ignác 1906-1911 Rácz Pál
1779-1782 Siposs István 1904-1906 Ruszka A. Zoltán
1782-1788 Thezarovics Gábor 1906 Dérczy István
1788-1789 Prorok András 1911-1914 Betuker Tivadar
1789-1791 Spiegel Ignác 1914-1918 Kresznerics A. Gyula
1791-1794 Zattukal Imre 1918-1927 Steib János
1794-1795 Galgóczy Pál 1927-1931 Valcsák Ágoston
1795-1797 Novák Péter 1931 Welebil Valter
1797-1798 Málik Péter 1931-1936 Dr. Szabó János
1798-1800 Folikusházy Antal 1936-1942 Welebil Valter
1800-1802 Kricsfalusi Ferenc 1942-1950 Korompai János
1802-1804 Tágen János 1948-1950 P. Mohos Gábor O.P
1804-1805 Kötteles Ferenc P. Tóth Mihály O.P.
1805-1810 Rózsa Ferenc P. Kovács Tádé O.P.
1810-1813 Kőnig Ferenc 1950-1951 P. Shall Sz. László O.P.
1813-1817 Balázs János P. Farkas J. Imre O.F.M.
1817-1823 Szedelényi József 1951-1953 Cilli István
1823-1825 Nemnzer János 1953-1957 Sófalvy Márton
1825-1826 Amánt József 1957-1960 Gyulay Endre
1826-1830 Kornhoffer Lipót 1987-től Szeged-Csanádi püspök
1830-1834 id. Rázel József 1960-1962 Tímár Mihály
1834-1836 Léhner Mihály 1962-1964 Réthy István
1836-1837 Richter Mihály 1964-1966 Csapó László
1837-1843 Neumann József 1966-1976 Kartal József
1843-1844 Grieszhaber Mátyás 1976-1981 Nagy József
1844-1852 Schiefner Ede
1852-1854 Aizele János
1854-1856 Zsugán Ferenc
1856-1861 Németh József
1861-1863 Szauer Alajos
1863-1868 Lindenmayer Károly
1868-1871 Nábráczky Sándor

 

Plébánosok, lelkészek, szerzetesek a kezdetektől az újratelepítésig

1214 Lőrinc apát
1332-1337 Péter
1399-1400 Márton
1422-1427 Temesközi Demeter István
1445-1458 Imre
1458 István
1469 János
1492 Antal
1508-1518 Mátyás
1518-1520 Vinográdi Máté
1520-1529 Gerlai Ábrámffi János
1528 Szőke János
1528 Albert
1695-1697 Karatin István O.F.M.
1697-1701 Szatmári János Elek O.F.M.
Ferences gurdaiánok, barátok
1529-1531 Váradi Péter
1531-1533 Horhi Mátyás
1533-1535 Katona Pál
1535-1537 Szegedi János, Dobszai István, Teremhegyi Bika Péter, Atyai Tamás,
Apczi Barnabás, Battyáni György, Kanizsai Benedek, Szigeti Tamás,
Izdenczi György, Etei János
1537-1539 Debreczeni István, Pécsi Mihály
1539-1542 Cserőgyi István, Atyai Péter
1542-1544 Ároktövy Balázs
1544-1546 Horhi Mátyás
1546-1548 Váradi János
1548-1550 Szabadkai Balázs, Zákány Balázs
1550-1552 Szigeti Tamás
1552-1554 Szegedi Ferenc
1554-1556 Pálkai András