Templomok
Intézmények

HIVATALI NYITVATARTÁS:

Munkanapokon:
9.00-13.00 óráig

Adószám: 19979522-2-04

+36 66 362-169

SZŰZ MÁRIA
 KEGY – ÉS EMLÉKTÁRGYAK GYŰJETMÉNYE

Apor Vilmos tér 11.
(A szent József templom mellett)

NYITVA:

májustól-októberig

szerda-szombat

13.00 - 17.00

Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány

5700 Gyula Harruckern tér 1.

Adóazonosító szám:
18377408-2-04

Elszámolási betétszámla:
10402623-26212452

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Szent József templom

 

templomA jelenlegi templomot Nuszbeck József gyulai építész tervei alapján ő maga építette 1863-1866 között. A templom a Józsefváros szívében az Apor Vilmos téren található. Az uralkodó stílusa a klasszicizmus, de találunk benne még késő barokk és már romantikus elemeket is. Az egyhajós templom déli oldalán álló torony homlokzatát erőteljes két-két, timpanonba záródó dór oszlop uralja, három ugyancsak klasszicista jellegű ablakkal. A párnatagos toronysisakot az 1905-i felújításkor fedték át vörösrézzel. A templom szentélyének két oldalán sekrestye, fölötte oratóriummal. A templom hossza 42 m, szélessége 16 m, belmagassága 13 m. Tornya 37.5 m.

A belső tér pillérköteges, négy boltozatos, csehsüveg boltozatos fedéssel, a szentélynél negyed gömb kupolával fedett. A toronytörzs a templomhajó felé kétszintes, íves nyílásos kiképzéssel, előre öntöttvas oszlopokon álló karzat, orgonával. Megvilágítását a hajóban 3-3, a szentélyben 2 félkörív-záródású ablakon át kapja. A színes üvegablakok 1924-ben készültek. A szentélyben az oltár felett ökörszem ablak. A templom padlózat kelheimi lapból készült. A főoltáron lévő Szent József-kép a gyulai születésű szegedi Hirt Antal alkotása. A fölötte lévő szobor a Szentháromságot ábrázolja. Baloldalon elöl található a Szent Vendel oltára. Mellette üvegszekrényben a prágai kis Jézus szobra. Mellette a Lourdes-i Szűz Anya szobor a kis Bernadettel. A jobb oldalon elöl van a Szent Flórián oltár. Mellette megismétlődik Szent Flórián alakja fa szoborban megmintázva, a másik oldalán az oltárnak pedig Szent Orbán szobra látható.

Baloldalon az oldalsó ajtó előtti falon helyezkedik el a szószék, hátoldalán Szent Márton képével. Az ajtó mellett pedig Szent József szobra. A szemközti oldalon Kis Szent Teréz szobra látható. A baloldalon hátul található a Szent Anna oltár. Egyik oldalán Szent Sebestyén, a másik oldalán Szent Antal szobrával. A szemközti oldalon a Szűz Mária oltár, egyik oldalán Kapisztrán Szent János szobra, a másik oldalon Szent Rókus szobra látható. A templom falán a német földész társulati és német iparosok közösségeinek zászlai vannak elhelyezve. Az előteret a templomtól Geiszt György gyulai kovácsmester által készített vasrács választja el. Az előtérből balra nyílik egy kápolna, melyben Szűz Mária szobra látható, a hagyomány szerint a betelepülő németek régi községükből hozták.

A szentély mennyezetén a Szentháromság képe látható, 1924-ben festette Ramold Lajos. A hajó első seccoját Patay László festette. Címe, Kétszázhatvan év hálája. 1984-ben készült. Többek között boldog Apor Vilmos volt gyulai plébánost is ábrázolja. A középső Székelyhidi Attila alkotása, Angyali üdvözlet a címe. Az utolsó mennyezetkép alkotója Marosvári György. Mária mennybevételét és Szent István fölajánlja a koronát Máriának, ábrázolja
Harangjai: 1. Szent Mihály, átmérője 85 cm. súlya 350 kg. Felirata: TÁRSAIMAT A HÁBORÚ ELSZAKÍTOTTA TŐLEM ÉS ÖT ÉVIG EGYEDÜL DICSŐÍTETTEM ÉRCSZAVAMMAL AZ ISTENT. A JÓZSEFVÁROSI HÍVEK KÖLTSÉGÉN ÁTÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN 1922. SZENT MIHÁLY A HARCBAN VÉDELMEZŐNK VEZÉRELJ MINKET BÉKÉRE!
2. A Szent Vendel harang átmérője 75 cm, súlya 260 kg. Felirata: BÉKÉSGYULA 1922 A JÓZSEFVÁROSI HÍVEK KÖLTSÉGÉN ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN 1922. SZENT VENDEL FÖLDI JAVAINK VÉDŐJE KÖNYÖRÖGJ ÉRETÜNK! 3. A Lélekharang átmérője 40 cm, súlya 40 kg. Felirata: ÖNTÖTTE WALSER FERENC BUDAPESTEN 1886. JERTEK IMÁDKOZZUNK A MEGHOLT HÍVEKÉRT.

A templom jobb oldalán Nepomuki Szt. János szobra, baloldalon pedig Szűz Mária szobra látható szoborfülkében elhelyezve. A templom előtt márvány feszület áll.
A templom búcsúja március l9. Szt. József napjához közelebbi vasárnapon van.
A templom melletti Mária Kegytárgymúzeum udvarán a "málenykij robotra" elhurcolt németek emlékére emelt haranglábon, mely Schriffert Mihály alkotása, egy fölirat nélküli 30 cm alsó átmérőjű harang található.